Chłodnictwo

dział techniki zajmujący się odprowadzaniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Ma największe zastosowanie w przechowywaniu żywności.

Urządzenia z zakresu chłodnictwa mają za zadanie utrzymywać odpowiednią temperaturę w danym obiekcie, systemach oraz instalacjach. Odprowadzają ciepło na zewnątrz i zachowują w danym miejscu temperaturę niższą niż temperatura otoczenia.


Przykładowe maszyny:C H Ł O D N I C T W O

K L I M A T Y Z A C J A

W E N T Y L A C J A